Świnoujska Karta Wyspiarza

Waves
Main image
Zyskaj dostęp do rabatów, ulg i zniżek na ofertę kulturalno - rekreacyjną Świnoujścia! Stań się posiadaczem Karty Wyspiarza lub Karty Wyspiarza Seniora!
Scroll

Waves KARTA WYSPIARZA

 • WavesDla kogo przeznaczona jest Karta Wyspiarza?

  „Karta Wyspiarza” to program adresowany do osób zamieszkujących w Świnoujściu i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu oraz dzieci tych osób w wieku do 18 roku życia.

 • WavesCzemu służy?

  Celem karty, jest zwiększenie dostępności do miejskich dóbr kultury oraz usług publicznych. Daje ona jej okazicielom możliwość korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień funkcjonujących w ramach programu.

  Zadaniem programu „Karty Wyspiarza” jest integracja mieszkańców, jak również kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie dostępności do oferty miasta m.in. w sferze sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

Waves
Waves Waves
Waves

Waves Karta Wyspiarza Seniora

 • WavesDla kogo przeznaczona jest Karta Wyspiarza Seniora?

  „Karta Wyspiarza Seniora” to program adresowany do osób zamieszkujących w Świnoujściu i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu, które w roku składania wniosku o wydanie karty ukończą co najmniej 65 rok życia.

 • WavesCzemu służy?

  Celem karty, jest zwiększenie dostępności do miejskich dóbr kultury oraz usług publicznych. Daje ona jej okazicielom możliwość korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień funkcjonujących w ramach programu.

  Zadaniem programu „Karty Wyspiarza Seniora” jest integracja mieszkańców, jak również kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie dostępności do oferty miasta m.in. w sferze sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

Waves Waves
Waves

Waves NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA:

Waves1. Czym jest Karta Wyspiarza/Karta Wyspiarza Seniora?

Karta Wyspiarza i Karta Wyspiarza Seniora jest nośnikiem danych w formie karty plastikowej, zawierającej: imię i nazwisko użytkownika oraz datę ważności. Każda karta posiada indywidualny numer. Uprawnia ona do korzystania z systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień funkcjonujących w ramach programu na podstawie Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora.

Waves2. Jak uzyskać Kartę Wyspiarza?

Karta Wyspiarza wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Świnoujścia.

Waves3. Jak uzyskać Kartę Wyspiarza Seniora?

Karta Wyspiarza Seniora jest wydawana na wniosek mieszkańca Świnoujścia, który w roku składania wniosku ukończy co najmniej 65 lat.

Waves4. Czy z karty mogą korzystać dzieci?

Osoba uprawniona do otrzymania Karty może objąć wnioskiem o wydanie Karty lub o przedłużenie ważności Karty dzieci, w wieku do 18 roku życia.

Dzieciom, które nie ukończyły 13 roku życia, nie wydaje się Karty Wyspiarza, a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach programu Karta Wyspiarza i Karta Wyspiarza Seniora przysługują na podstawie Karty wydanej rodzicowi.

Waves5. Co zrobić, aby zostać partnerem Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora?

Chcąc zostać partnerem Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora należy wypełnić deklarację przystąpienia do programu, w której wskazać należy m.in. uprawnienia i zakres ich obowiązywania.

Waves6. Jak długo ważna jest Karta?

Uprawnienia do korzystania z Karty są̨ ważne przez okres dwóch lat, licząc od daty złożenia wniosku.

Waves7. Kończy się ważność mojej karty. Kiedy mogę ją przedłużyć?

Wniosek o przedłużenie ważności Karty może być złożony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu jej ważności.

Waves8. W okresie ważności karty kończę 18 lat. Czy Karta zostanie przedłużona?

W przypadku osób, które w okresie ważności Karty ukończą 18 lat nie przedłuża się jej ważności. Osoby takie zobowiązane są do złożenia wniosku w sposób określony w ust. 1 oraz spełnienia kryteriów uprawniających do uzyskania Karty.

Waves9. Gdzie znajdę wniosek o wydanie Karty?

Wzór wniosku o wydanie Karty stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia. Dostępny jest w plikach do pobrania na naszej stronie

Waves10. Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora?

Wniosek o wydanie Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora należy złożyć w Biurze Obsługi Karty Wyspiarza w pok. 115 na 1 piętrze (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) ul. Wojska Polskiego 1/2a lub na Stanowisku Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5. Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Waves11. Po jakim czasie od złożenia wniosku wydawana jest Karta Wyspiarza/Karta Wyspiarza Seniora?

Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Waves12. Co muszę dołączyć do wniosku o wydanie Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora?

Do wniosku o wydanie Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora należy dołączyć do wglądu dokument potwierdzający fakt rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu.

W celu udokumentowania rozliczenia podatku dochodowego w Świnoujściu wnioskodawca okazuje jeden z poniższych dokumentów:

a) pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego w Świnoujściu (pieczątką wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku PIT 40A nie wymaga się prezentaty/potwierdzenia złożenia,
b) pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT (UPO),
c) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Waves13. Jak przedłużyć ważności Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora?

Przedłużenie ważności Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora dokonywane jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Świnoujścia

 1. Wzór wniosku o przedłużenie ważności karty stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 2. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora należy złożyć w Biurze Obsługi Karty Wyspiarza w pok. 115, na 1 piętrze (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) ul. Wojska Polskiego 1/2a  lub na Stanowisku Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.
 3. Termin ważności karty przedłużany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w
  terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 4. Do wniosku o przedłużenie wydanie Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora
  należy dołączyć do wglądu dokument potwierdzający fakt rozliczania się z podatku
  dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu.

Waves14. Jak uzyskać duplikat karty?

Wydanie duplikatu Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora następuje na wniosek pełnoletniego mieszkańca Świnoujścia, w przypadku utraty karty, zniszczenia karty lub zmiany danych osobowych widniejących na karcie.

 1. Wzór wniosku o wydanie duplikatu stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.
 2. Wniosek o wydanie duplikatu Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora należy złożyć w
 3. w Biurze Obsługi Karty Wyspiarza w pok. 115, na 1 piętrze (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) ul. Wojska Polskiego 1/2a lub na Stanowisku Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.
 4. Duplikat wydawany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 5. Za wydanie duplikatu Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora w przypadku jej utraty lub zniszczenia pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.
 6. W przypadku składania wniosku o wydanie duplikatu Karty z powodu jej zniszczenia lub zmiany danych osobowych widniejących na karcie należy zwrócić zniszczoną lub nieaktualną kartę.

Waves15. Ile trwa wyrobienie duplikatu karty?

Duplikat wydawany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Waves16. Czy wydanie duplikatu karty jest płatne?

Za wydanie duplikatu Karty Wyspiarza/Karty Wyspiarza Seniora w przypadku jej utraty lub zniszczenia pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Waves

Waves Partnerzy:

Adler-Shchiffe Polska

Karta Wyspiarza:
zniżka na bilety na wycieczki statkiem w wysokości 10%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na bilety na wycieczki statkiem w wysokości 10%;

Duet zabawki

Karta Wyspiarza /Seniora: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;
DUET 2
Karta Wyspiarza /Seniora: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;
DUET – SOUVENIRS
Karta Wyspiarza: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;
DUET – ZABAWKI
Karta Wyspiarza /Seniora: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;
TYGRYSEK
Karta Wyspiarza: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;
Karta Wyspiarza Seniora: zniżka na zakupy w sklepie w wysokości 5%;

Eko wyspa

Karta Wyspiarza:
zniżka na zakupy
w sklepie w wysokości 5%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na zakupy
w sklepie w wysokości 10%;

BTS Fregata

Karta Wyspiarza:
zniżka na wycieczki jednodniowe do Skandynawii i Niemiec w wysokości 5%; zniżka na rejsy katamaranami Wodniczka i Szuwarka po Krainie 44 Wysp w wysokości 20%;

Karta Wyspiarza Seniora: zniżka na wycieczki jednodniowe do Skandynawii i Niemiec w wysokości 5%; zniżka na rejsy katamaranami Wodniczka i Szuwarka po Krainie 44 Wysp w wysokości 20%;

Chateaubriand

Karta Wyspiarza:
zniżka na bilety dla
osób dorosłych w wysokości 9%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na bilety dla
osób dorosłych w wysokości 18%;

interferie

Karta Wyspiarza:
zabiegi rehabilitacyjne ze zniżką w wysokości 50%: analiza składu ciała, prądy, okłady borowinowe, laser, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, ultradźwięki, inhalacje solankowe, infrarot/hydrosun;
fala uderzeniowa, sucha kąpiel w ozonie/CO2, kąpiel perełkowa, hydromasaż, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa;
zabiegi w SPA ze zniżką w wysokości 15% (twarz i ciało)10% na pozostałe zabiegi kosmetyczne,
10% rabatu od ceny końcowej na rachunku w Restauracji A’la Carte i w kawiarni


Karta Wyspiarza Seniora:
zabiegi rehabilitacyjne ze zniżką w wysokości 50%: analiza składu ciała, prądy, okłady borowinowe, laser, magnetoterapia, krioterapia miejscowa, ultradźwięki, inhalacje solankowe, infrarot/hydrosun;
fala uderzeniowa, sucha kąpiel w ozonie/CO2, kąpiel perełkowa, hydromasaż, kąpiel borowinowa, kąpiel solankowa;
zabiegi w SPA ze zniżką w wysokości 15% (twarz i ciało); 10% na pozostałe zabiegi kosmetyczne,
10% rabatu od ceny końcowej na rachunku w Restauracji A’la Carte i w kawiarni

Magiczna Spiżarnia

Karta Wyspiarza:
zniżka na dania
z menu restauracji w wysokości 5%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na dania
z menu restauracji w wysokości 8%;

manufaktura ekologiczna

Karta Wyspiarza:
zniżka na dania z menu
kawiarni w wysokości 10%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na dania z menu
kawiarni w wysokości 20%;

Muzeum Rybołówstwa

Karta Wyspiarza:
zniżka na bilety w wysokości 20%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na bilety
w wysokości 20%;

MDK

Karta Wyspiarza:
zniżka na zakup biletów
w wysokości 20% na wydarzenia organizowane przez Miejski Dom Kultury;
m.in.
Aleja Rocka Symfoniczne 12.08.2022r. godz. 20.00, cena 80zł po rabacie

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na zakup biletów
w wysokości 20% na wydarzenia organizowane przez Miejski Dom Kultury;
m.in.
Aleja Rocka Symfoniczne 12.08.2022r.
godz. 20.00, cena 80zł po rabacie

OSiR Wyspiarz

Karta Wyspiarza:
zniżka na bilet na pływalnię, halę tenisową i korty ziemne w wysokości 10%;
postój jednodniowy jednostek pływających w porcie jachtowym Basen Północny oraz w przystani żeglarskiej Łunowo w wysokości 1zł;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na bilet na pływalnię, halę tenisową i korty ziemne w wysokości 10%,
zniżka na postój długotrwały (zimowanie) jednostek pływających w porcie jachtowym Basen Północny oraz w przystani żeglarskiej Łunowo w wysokości 8%
 korzystanie ze slipu Basen Północny oraz przystań żeglarska Łunowo za 1 zł;

TOSCANA

Karta Wyspiarza:
zniżka na dania
z menu restauracji w wysokości 10%;

Karta Wyspiarza Seniora:
zniżka na dania
z menu restauracji w wysokości 20%;

Fizjoterapia

Karta Wyspiarza:
usługi fizjoterapeutyczne
ze zniżką w wysokości 5%;

Karta Wyspiarza Seniora:
usługi fizjoterapeutyczne
ze zniżką w wysokości 5%;

AC Systemy

Karta Wyspiarza:
10% rabatu na wszystkie usługi serwisowe

Karta Wyspiarza Seniora:
15% rabatu na wszystkie usługi serwisowe

Aquapark Baltic Bark Molo

Karta Wyspiarza:
Rabat 20% od ceny
biletu do aquaparku

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 20% od ceny
biletu do aquaparku

NZOZ Laboratorium Centralne

Karta Wyspiarza:
Rabat 5%

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 10%

Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny SHE

Karta Wyspiarza:
Rabat 5%

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 5%

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny

Karta Wyspiarza:
Rabat 10%

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 10%

Szpital Miejski im. Jana Garduły

Karta Wyspiarza:
Rabat 5% na badania laboratoryjne (rabat nie dotyczy badań Sars-CoV-2; COVID-19)

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 10% na badania laboratoryjne (rabat nie dotyczy badań Sars-CoV-2; COVID-19)

Fort Anioła

Karta Wyspiarza:
50% zniżki na zwiedzanie Fortu Anioła,
20% zniżki na gastronomię w kawiarni Fortu Anioła

Karta Wyspiarza Seniora:
50% zniżki na zwiedzanie Fortu Anioła,
20% zniżki na gastronomię w kawiarni Fortu Anioła

DEZinspektor

Karta Wyspiarza:
10% rabatu na usługi dezynsekcji, dezynfekcji
i deratyzacji Odkażanie bakterio i wirusobójcze, likwidacja drobnoustrojów, neutralizacja przykrych zapachów. Zwalczanie szkodników sanitarnych
i gastronomicznych (niechciane owady biegające
i latające oraz gryzonie). Zabezpieczenie obiektów przed gryzoniami
wg. standardów HACCP.

Karta Wyspiarza Seniora:
10% rabatu na usługi dezynsekcji, dezynfekcji
i deratyzacji Odkażanie bakterio i wirusobójcze, likwidacja drobnoustrojów, neutralizacja przykrych zapachów. Zwalczanie szkodników sanitarnych
i gastronomicznych (niechciane owady biegające
i latające oraz gryzonie). Zabezpieczenie obiektów przed gryzoniami
wg. standardów HACCP.

Gabinet psychoterapii indywidualnej

Karta Wyspiarza:
Rabat 15%   na sesję psychoterapii indywidualnej, Specjalizacja psychologia uzależnień

Karta Wyspiarza Seniora:
 Rabat 15% na sesję psychoterapii indywidualnej, Specjalizacja psychologia uzależnień

Kosmetina

Karta Wyspiarza:
Rabat 10%   na zabiegi kosmetyczne

Karta Wyspiarza Seniora:
Rabat 15% na zabiegi kosmetyczne

Hotel Hamilton

Karta Wyspiarza:
Zabiegi rehabilitacyjne za 9,50 zł:
Laser, sollux, pole magnetyczne, inhalacje, ultradźwięki, fonoferoza, krioterapia ciekłym azotem, zabiegi z zakresu całej elektroterapii, okłady borowinowe, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych
30% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne:
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, masaż borowinowy, kąpiele lecznicze, kąpiele
z hydromasażem, 45 min. seansu
w grocie solnej,
Spa & Welness 16% rabatu
na zabiegi kosmetyczne twarzy
i ciała powyżej 100zł,
15% rabatu od kwoty końcowej
na rachunku
w Restauracji A’la Carte
oraz Kawiarni na 7 piętrze

Karta Wyspiarza Seniora:
Zabiegi rehabilitacyjne za 9,50 zł:
Laser, sollux, pole magnetyczne, inhalacje, ultradźwięki, fonoferoza, krioterapia ciekłym azotem, zabiegi z zakresu całej elektroterapii, okłady borowinowe, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych
30% rabatu na zabiegi rehabilitacyjne:
masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, masaż borowinowy, kąpiele lecznicze, kąpiele
z hydromasażem, 45 min. seansu
w grocie solnej,
Spa & Welness 16% rabatu
na zabiegi kosmetyczne twarzy
i ciała powyżej 100zł,
15% rabatu od kwoty końcowej
na rachunku
w Restauracji A’la Carte
oraz Kawiarni na 7 piętrze

Amberium Sklep z bursztynem

Karta Wyspiarza:
Zniżka na cały asortyment dla posiadacza Karty -10% (okres obowiązywania do 31.12.2022r.)

Karta Wyspiarza Seniora: Zniżka na cały asortyment dla posiadacza Karty -10% (okres obowiązywania do 31.12.2022r.)

OLECHWIR.PL TURYSTYKA AKTYWNA

Karta Wyspiarza:
15% zniżki na wycieczki własne m.in. do Skandynawii, Niemiec.
15% zniżki na wycieczki i spływy kajakowe.
10% zniżki na transfery lotniskowe.
5% zniżki na wycieczki ajencyjne,
2% zniżki na bilety promowe.

Karta Wyspiarza Seniora:

15% zniżki na wycieczki własne
m.in. do Skandynawii, Niemiec.
10% zniżki na transfery lotniskowe. 5% zniżki na wycieczki ajencyjne,
2% zniżki na bilety promowe.
Fizjoterapia Dzieci i Dorosłych Izabela Patryjas

Karta Wyspiarza:
10% na zabiegi fizjoterapeutyczne

Karta Wyspiarza Seniora:
20% na zabiegi fizjoterapeutyczne

 

Szymansky.pl

Karta Wyspiarza:
10% rabatu na:
strony internetowe, fotografię/film
5% rabatu na:
obsługę marketingową,
pozycjonowanie,
grafikę

Karta Wyspiarza Seniora:
10% rabatu na:
strony internetowe, fotografię/film
5% rabatu na:
obsługę marketingową,
pozycjonowanie,
grafikę
15% rabatu na naprawę starych zdjęć w wersji cyfrowej

Salon Samochodów Używanych LIDER

Karta Wyspiarza:
2%
rabatu na zakup każdego samochodu

Karta Wyspiarza Seniora:
2% rabatu na zakup każdego samochodu

Strefa Płatnego Parkowania

Karta Wyspiarza:
60 min dziennie darmowego postoju w Strefie Płatnego Parkowania

Karta Wyspiarza Seniora:
60 min dziennie darmowego postoju w Strefie Płatnego Parkowania

Butik kwiatowy

Karta Wyspiarza:
5% rabatu na cały asortyment

Karta Wyspiarza Seniora:
5% rabatu na cały asortyment

Komunikacja autobusowa

Karta Wyspiarza:
Od 1.07.2022r.  bilet jednorazowy za 1zł,
bilet 30-dniowy za 30zł.

Karta Wyspiarza Seniora:
Od 1.07.2022r.  bilet jednorazowy za 1zł,
bilet 30-dniowy za 30zł.

Poradnia dietetyczna

Karta Wyspiarza:
 10% zniżki na wszystkie usługi z zakresu dietetyki, m.in. poradnictwo dietetyczne, układnie planów żywieniowych, dietoterapia chorób o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym

Karta Wyspiarza Seniora:
10% zniżki na wszystkie usługi z zakresu dietetyki, m.in. poradnictwo dietetyczne, układnie planów żywieniowych, dietoterapia chorób o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym

Salon Optyczny Agnieszka Malicka-Klementowska

Karta Wyspiarza:
8%
rabatu

Karta Wyspiarza Seniora:
10% rabatu

Zoocentrum Aliland

Karta Wyspiarza:
5%
rabatu na cały asortyment

Karta Wyspiarza Seniora:
5% rabatu na cały asortyment

Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Świnoujściu

Karta Wyspiarza:
„0” zł –
za prowadzenie rachunku osobistego przez okres 12 m-cy od otwarcia. Kredyt gotówkowy –  7% bez prowizji do końca 2022r.

Karta Wyspiarza Seniora:
„0” zł – za prowadzenie rachunku osobistego – bezterminowo.
Kredyt gotówkowy –
7% bez prowizji do końca 2022r.

Chcesz zostać partnerem
Karty Wyspiarza i/lub Karty Wyspiarza Seniora?

Wypełnij deklarację przystąpienia do programu, w której wskazać trzeba m.in. uprawnienia i zakres ich obowiązywania.

Program ten ma na celu zwiększenie dostępności do miejskich dóbr kultury oraz usług publicznych. Karta daje okazicielom możliwość korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień funkcjonujących w ramach programu.

Zadaniem programu „Karta Wyspiarza i Karta Wyspiarza Seniora” jest integracja mieszkańców,
jak również kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie dostępności do oferty miasta m.in. w sferze sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej.

Każdy Partner sam ustala ofertę rabatową skierowaną do seniorów – określa zakres towarów i usług, które będzie sprzedawał po promocyjnej cenie. Partnerzy zostaną wyróżnieni specjalną etykietą –
„Tu honorujemy Kartę Wyspiarza/Wyspiarza Seniora”, a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kartawyspiarza.pl.

Udział w Programie daje możliwość:

 • zwiększenia grona klientów,
 • promowania logo Partnera na stronie kartawyspiarza.pl,
 • umieszczenia danych Partnera w Katalogu Zniżek,
 • budowania długotrwałych relacji z klientami,
 • wzmocnienia wizerunku firmy,
 • współkreowania pozytywnego wizerunku mieszkańców Świnoujścia,
 • poprawy rozpoznawalności i zainteresowania firmy wśród mieszkańców,
 • postrzegania jej jako prospołecznej i aktywnej w środowisku lokalnym.

Zapraszamy do składania propozycji ulg i zniżek dla mieszkańców korzystających ze Świnoujskiej Karty Wyspiarza.

We wszystkich kwestiach dotyczących chęci przystąpienia do programu, mogą się
Państwo kontaktować z pracownikami Biura Karty Wyspiarza pod nr tel. 693 892 487,
e-mail: kartawyspiarza@um.swinoujscie.pl.

wave
wave
wave

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

Biuro Obsługi Karty Wyspiarza

czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 07.00 – 15.00

 

Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
pok. 115, 1 piętro
ul. Wojska Polskiego 1/2a
(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)
72-600 Świnoujście
tel. 693 892 487

e-mail: kartawyspiarza@um.swinoujscie.pl

 

 

sun